Tin mới :
Newwind có bề dầy kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ thiết kế xây dựng Website cho các tổ chức, doanh nghiệp với các loại hình cũng như lĩnh vực hoạt động khác nhau. Từ bề dầy ấy, đội ngũ tư vấn Newwind đã chuẩn hóa Website Doanh nghiệp bao gồm:
Trung tâm Công nghệ thông tin -Giáo Dục Newwind - Hà Nội cung cấp chương trình Hỗ trợ thiết kế và xây dựng website Nhà trường.
Newwind kết hợp với các chuyên gia giáo dục các cấp Sở - Bộ chuẩn hóa nội dung  Website đem tới những lợi ích sau:
Ngày nay, khi thương mại điện tử đã phát triển đến giai đoạn người tiêu dùng có thể thực hiện cả quá trình mua bán hàng hóa chỉ với vài click chuột, nhiều người bắt đầu hình thành thói quen mua sắm mới.