Tin mới :
Hàng triệu người sử dụng internet đã và đang sử dụng công cụ tìm kiếm google để tìm kiếm các thông tin trên mạng internet. Cũng chính vì vậy mà google đã sử dụng sự nỗi trội của mình để để kinh doanh thương mại đó là quảng cáo cho những đối tượng tổ chức muốn hiễn thị thông tin của mình lên đầu danh sách công cụ tìm kiếm mà google gọi đó là google...
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng