Tin mới :
Marketing trực tuyến bao gồm 4 bước: Tìm kiếm thông tin khách hàng; Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ đến danh sách khách hàng tiềm năng; Theo dõi đánh giá sự quan tâm của khách hàng; Xúc tiến bán hàng theo phản hồi của khách hàng đồng thời thay đổi nội dung, hình thức thông tin về sản phẩm dịch vụ cho phù hợp với sự quan tâm của khách hàng
Kinh doanh trên internet hoặc dùng Internet làm công cụ trong bán hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Khi mà đời sống tiêu dùng đã xuất hiện một cách phổ biến trên thế giới mạng với các hoạt động thường xuyên như: tìm kiếm thông tin sản phẩm,tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác với khách hàng,quảng bá quảng cáo sản phẩm,...
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng