Tin mới :
Không đơn thuần chỉ là nắm bắt các chức năng và sử dụng thành thạo các công cụ của phần mềm, các khoá học cụ thể sẽ truyền đạt cho học viên các quy trình công nghệ cụ thể để giải quyết các bài toán chuyên môn. Sau khi kết thúc khoá học các học viên có thể áp dụng trực tiếp vào đồ án, luận văn hay các dự án một cách xuất sắc nhất.
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng