Tin mới :
Trung tâm đào tạo Newwind trực thuộc Newwind JSC. Trung tâm bao gồm các giảng viên có chuyên môn giỏi đã và đang tham gia các dự án lớn trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, ngoại ngữ, địa - tin học.
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng