Tin mới :
Cổng thông tin điện tử là hình thức tổ chức văn phòng trên Internet. Văn phòng này có tác dụng xây dựng quảng bá rộng rãi hình ảnh của địa phương cũng như của đơn vị. Cổng cung cấp các dữ liệu chức năng nhiệm vụ, chủ trương chính sách, tin tức sự kiện và mọi mặt hoạt động khác tạo thành kênh tương tác từ trong ra ngoài một cách nhanh chóng kịp thời đáp ứng các nhu cầu:
  • Quản bá hình ảnh
  • Thông tin thu hút đầu tư
  • Tin tức đời sống xã hội
  • ..

Từ những mục tiêu chung mà đề án đặt ra cũng như phân tích khảo sát hiện trạng sơ bộ thì cổng thông tin điện tử cần đạt được những mục tiêu sau:

  • Xây dựng, quảng bá hình ảnh vùng đất du lịch
  • Tạo dựng kênh thông tin chính thức mang tính báo chí của UBND Huyện
  • Thông tin rộng rãi kịp thời chính sách của huyện nhằm thu hút kêu gọi đầu tư
  • Cung cấp văn bản pháp quy, các thủ tục hành chính cho mọi người dân

1. Xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương

Cổng thông tin cung cấp thông tin hình ảnh cho phép người dân, du khách dễ dàng tiếp cận với:

o        Các khu danh thắng của Huyện

o        Văn hóa ẩm thực

o        Hệ thống dịch vụ đầy đủ

Cổng thông tin sẽ là một trong những hình thức quảng bá quan trọng đóng vai trò lớn trong quá trình khai thác nền công nghiệp không khói.

2. Tạo dựng kênh thông tin chính thống

Kênh thông tin điện tử chính thức cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong địa bàn kịp thời, chính xác loại bỏ những thông tin nhiễu, sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của các cấp chính quyền.

3. Thu hút xúc tiến đầu tư

Cổng thông tin cung cấp các chính sách ưu đãi, các dự án đã và đang thực hiện.

4. Cung cấp văn bản pháp quy, thủ tục hành chính, chính sách quản lý của nhà nước cũng như cấp quản lý địa phương

Người dân, doanh nghiệp hay các các cán bộ quản lý hành chính có thể dễ dàng tải về văn bản pháp quy hay tiếp cận những chính sách quản lý khác.

Newwind Solutions 2010

Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng