Tin mới :
Những năm gần đây ở nước ta, công nghệ thông tin từ hạ tầng thiết bị cho đến kết nối Internet lẫn các ứng dụng trên đó đã có những bước tiến lớn. Ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực nói chung và giáo dục nói riêng. Các ứng dụng như quản lý, tính toán kết quả học tập, quản lý thiết bị, lập thời khóa biểu,… đã dần dần được đưa vào nhà trường.
    Cùng với sự phát triển về kinh tế và mọi mặt khác trong đời sống xã hội thì vấn đề cấp bách đang đặt ra trước mắt là sự phối hợp trong giáo dục đào tạo giữa nhà trường và gia đình. Hiện nay sự phối hợp này chưa được quan tâm đúng mức đã có những tác động tiêu cực trong công tác giáo dục những thế hệ tương lai. Công nghệ thông tin đã trở thành một trong những phương tiện quan trọng nhất để giải quyết vấn đề này.

Trung tâm Công nghệ thông tin -Giáo Dục Newwind - Hà Nội cung cấp chương trình Hỗ trợ thiết kế và xây dựng website Nhà trường.
Newwind kết hợp với các chuyên gia giáo dục các cấp Sở - Bộ chuẩn hóa nội dung  Website đem tới những mục tiêu lợi ích sau:

1.    Quảng bá hình ảnh nhà trường
Trang thông tin điện tử là một tờ báo do nhà trường làm chủ. Trang thông tin đưa ra những hình ảnh, tin tức để cộng động xung quanh có được nhìn nhận khác quan chân thực về nhà trường, tránh những thông tin không chính thống gây nhiễu.
2.    Cầu nối trong công tác phối hợp đào tạo  giữa nhà trường và gia đình
Trong việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai, không thể tách rời nhà trường và gia đình. Trang thông tin là phương tiện :
 Cung cấp tình hình học tập rèn luyện của từng em học sinh đến gia đình
Nhận và thảo luận những trao đổi của phụ huynh phản ảnh
3.    Cung cấp gương sáng trong học đường
Kịp thời động viên khuyến khích những gương sáng trong dạy và học, tạo thành những hình mẫu tốt cho các em học sinh khác
4.    Cung cấp nguồn tài liệu giảng dạy và đào tạo

Thầy cô nhà trường có thể liên hệ tới Newwind theo số tổng đài 04 3755 6197 để được hướng dẫn đăng ký chương trình hỗ trợ này


Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng