Tin mới :
Các vấn đề dễ thấy ở các công ty May gia công xuất khẩu
  • Chi phí cho nhân lực và mất nhiều thời gian của các bộ phận cán bộ tổ đến kế toán lương
  • Dễ gây nhầm lẫn trong quá tính toán
  • Khó để thực hiện đồng bộ với các khối chức năng khác như với bộ phận sản xuất, bộ phận kỹ thuật
  • Đặc điểm của kế toán lượng  trong ngành nói chung và trong công ty nói riêng là rất tỷ mỉ và phức tạp
  • Khó khăn trong việc kiểm soát xuất nhập
  • Có ảnh hưởng đến các bộ phận liên quan khác
Năm 2005, Newwind cho ra đời hệ thống Garment ERP 1.0 áp dụng CNTT vào các doanh nghiệp May mặc gia công xuất khẩu. Hệ thống thực sự là một công cụ không thể thiếu trong Hiện đại hóa quản lý, đem lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Năm 2010, Newwind nâng cấp hệ thống lên phiên bản 2.0.


Hệ thống Garment ERP:
  • Tự động hóa luồng thông tin trong doanh nghiệp
  • Lưu trữ thống nhất các thông tin dùng chung
  • Nhận đầu vào là các thông tin từ các bộ phận khác: hàng từ kỹ thuật, tình hình sản xuất từ các bộ phận khác để tự động tính lương cho cán bộ công nhân viên với các đặc tính tương ứng trong từng khối, bộ phận và tổ
  • Quản lý Vật tư và các luồng công việc nhập xuất có trong công ty
Newwind Solution - 2010

Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng