Tin mới :
Xã hội hiện đại đang chứng kiến sự thâm nhập và tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin vào các hoạt động hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân. Việc sử dụng máy tính đã trở nên phổ biến, và hệ quả là các thông tin số được tạo bởi các hệ thống phần mềm cũng ngày một nhiều. Mặc dù vậy, trên thực tế các tài liệu giấy vẫn giữ nguyên vai trò quan trọng của nó trong việc dẫn dắt sự hoạt động của các tổ chức. Chưa kể đến các tài liệu giấy do lịch sử để lại, trong một số hoạt động, việc phải sử dụng các tài liệu, văn bản giấy là không thể tránh khỏi, nhất là khi người sử dụng cần đến tính chính xác của thông tin thì văn bản giấy vẫn là căn cứ chưa thể thiếu được. Như vậy, nhu cầu khai thác thông tin trên văn bản giấy bằng các hệ thống phần mềm là một thực tế, nó đòi hỏi phải có giải pháp giải quyết hiệu quả. Người ta gọi các hệ thống chuyển đổi thông tin từ dạng giấy sang dạng số là các hệ thống số hóa.

Một hệ thống số hóa tốt cần có khả năng chuyển đổi nhanh chóng một khối lượng lớn tài liệu giấy sang các tài liệu số trong một thời gian ngắn. Sau khi được số hóa, các thông tin trên tài liệu trở nên hiện hữu bởi các hệ thống khai thác thông tin và sẵn sàng để phục vụ các nhân viên của tổ chức.
Mô hình tổng quan của hệ thống số hóa tài liệu được mô tả ở hình vẽ dưới đây.Newwind Solutions - 2011
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng